מאמרים

מי יקרא לי מאמעקו, מתוך ספר ההספדים "מלים בסוף הדרך", 2013

© All rights reserved to NAVA SEMEL 2017