קצרים

הבטחות שניתנו אין להקל בהן ראש, היתה סבתא שלי אומרת, אם נמסרו באהבה גדולה, ואני לא הבנתי אז מי הוא המבטיח ומי המקיים. ועוד אמרה, חייבים לזכור תמיד להודות, אפילו על ענף שזיפים קטן. המילים זורמות מפיה כמו דגיגים והשביס המהודק לראשה נוטף. עד יום מותה לא הסירה אותו. בד…
אצלי השבת מתחילה על פי ספירה אישית לא בדיוק כמו בספר בראשית. לא ביום השביעי אשבות מכל מלאכה כי בבית שלנו מחשבים אחרת את יום המנוחה. אני את הימים סופרת מחסרת ומחברת בין חולין לקדושה מתי כבר יבוא החייל לחופשה. עונג שבת בתרועה נכנס עם ילדי האוחז בידו את הפס…
"רבי שמעון אומר: הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע ---" פרקי אבות, ב', יג' 1 ממלמלת לתוך הכר הגבר לצידה אינו שואל שאלות יש נשים שאחרי ההתעלסות מפריחות דברים לתוך החושך זה לא מחייב אותו מה זה חשוב מה היא לוחשת שם לעצמה או למי…
© All rights reserved to NAVA SEMEL 2017