תרגומים

משיח בתיאטרון באר שבע למרטין שרמן יש זיקה ליהדות, בגלל מוצאו, ובמיוחד לתקופות טראומטיות. כך זה היה ב"עקומים" וכך זה בתיאטרון באר שבע במחזהו "משיח" שביים רועי הורביץ. 17 שנה אחרי פוגרום חמלניצקי המתועב, שעולה (בכמה פרטים) מתוך זכרונות גיבורי ההצגה, לאור המצוקות שלא היו כדוגמתן, מתגלה שבתאי צבי כמשיח…
עמוד 3 מתוך 3
© All rights reserved to NAVA SEMEL 2017