בידיעות אחרונות נפרדים מנאוה סמל

יום לאחר פטירתה פרסם עיתון 'ידיעות אחרונות' פרויקט פרידה נרחב מן הסופרת, המשוררת והמחזאית

שלמה ארצי: "אהבתיה",  סמדר פרי, יואב בירנברג

© All rights reserved to NAVA SEMEL 2017