"... יצירתה הייתה רבה, מגוונת ומרתקת, בסוגים הספרותיים השונים, ובנושאים הרבים..." - פרופסור נורית גוברין

שני, 19 מרס 2018

"... ידידותנו הקרובה החלה, בשעה שכתבתי את "המבוא" למהדורה החדשה של ספר סיפוריה 'כובע זכוכית', בשנת תשנ"ח/1988. מאז עקבנו זו אחר ספריה של זו. אהבתי והערכתי את ספריה, דיברתי עליהם בהרצאותי השונות, וכתבתי עליהם בכמה ממחקרי. נפגשנו בכנסים אקדמיים מחוץ למדינת ישראל, בתפקידה כסופרת-אורחת בהם. דבריה במעמד זה, היו תמיד מופת של מחשבה מקורית ומעמיקה. יצירתה הייתה רבה, מגוונת ומרתקת, בסוגים הספרותיים השונים, ובנושאים הרבים שעסקה בהם... אני מאוד מקווה שבעתיד הלא-רחוק, תזכה יצירתה, על ענפיה השונים, למחקר מקיף ויסודי..."

© All rights reserved to NAVA SEMEL 2017