הלילה צנח עלינו, ג'ורג' ולש. בארץ הזו אינו גולש בנחת, אלא מצית דלקה עצומה על פני המים. את השעה הזו תיעבתי תמיד. זו תהיה בוודאי שעת מותי. את זעמך לא הסתרת, נוקם ציפית לראות, ומה מצאת? לוחם מבוהל. הארץ הזו אמנם מבוצרת היטב, אבל לוחמיה התעייפו. כיצד אתה מעז לבוא אלי בתביעות? הן לילדו של הניצול לא ניתן לגדול בחסות הגבורה, כמו ילד שאביו נפל בקרב או חֵרף נפשו על אדמה. תחת כיפת השפלה צמחתי, כעשב מבוהל. נתייסרתי משום קלונם של אב ואם שבּוּזוּ. אינך מבין כי נולדתי לגבר ואשה שבמועד מסוים בחייהם חדלו להיות יצורי אדם. אנחנו ילדיהם של אנשים לכודים בחרפתם. כן, כן, לכודים. בבית הספר שיקרתי. אמרתי שהורי הקדימו לעלות לארץ. כדי שלא אדרש להודות כי אני…
© All rights reserved to NAVA SEMEL 2017