מתי התחיל אדם הראשון לפחד? האדם הראשון לא פחד מהנחש ולא כאשר מגן עדן הוא גורש וגם מהמלאך עם החרב המתהפכת אדם הראשון לא ממש חשש. אפילו לא מקולו של אלוהים שרדף אחריו בכל הגן רק כשנולד לו ילד, אדם הראשון הפך לפחדן אז הוא התחיל באמת לפחד כי בפעם הראשונה הוא הבין מה זה לאבד. אחים בדם אילו קין לא היה הורג את הבל הם היו נשארים לעולם אח של אח מכאן ועד סוף התנ"ך. אילו רק קין היה מתנצל לרגליו של הבל נופל אילו רק "סליחה" היה אומר ואת האבן קובר העולם היה לגמרי אחר. גֵרה אל תלכי איתי, רות, עכשיו נעצור את הגבול הזה לבדי אעבור ואת עודך בנקודת החזור על עקבותייך שובי אחור. אל תלכי איתי,…
© All rights reserved to NAVA SEMEL 2017