כשהיו שואלים אותי מה עושים במשפחה שלכם למען המולדת - וזו שאלה שלא מפסיקים לשאול אצלנו - הייתי עונה מיד: "מתחתנים". אני זוכר איך אמרתי את זה בפעם הראשונה והמורה העיף אותי מהכיתה. הוא ניסה לשלוט ברוחו, וגם תנועת ידו המאיימת חתכה את הצחקוקים הראשונים. עמדתי ליעד חדר המנהל ופתק התלונה שכתב המורה בידי. למרות שהיה מקופל במעטפה סגורה וחתומה, הצלחתי להוציא אותו, נזהר שלא לקרוע את המעטפה. חיפשתי מישהו שיקרא בשבילי את המלים, וציונקה הייתה היחידה שהסכימה. "עוזיאל פגע בכבוד העם והמולדת", כך נכתב בפתק. ציונקה הייתה נבוכה, השפילה מבט, כאילו היא נאשמת ולא אני, והתקשתה לבטא את המלים, לא מפני שהייתה לה איזו בעיה בקריאה כמו לי. ובכן ילדים יקרים, נחזור על השאלה. מה עושים במשפחה שלכם למען…
© All rights reserved to NAVA SEMEL 2017