שמואל שי, קול ישראל, התוכנית "שי לשבת" 14 נובמבר 2015

שמואל שי :

מונח לפני ספרה המצוין של נאוה סמל, שעוסקת בספר הספרים - בתנ''ך. שבו יש שירים על אירועים שונים בתנ''ך. ובין היתר, היא מדברת על מה היה קורה אילו.

הקטע לקוח מתוך הסיפור הנורא על קין והבל. 'ויהי בהיותם בשדה, ויקום קיין על הבל אחיו ויהרגהו'. כתוב בבראשית ד'/ ח'. ונאוה סמל כותבת בספר שלה מזמור בתנ''ך: "אילו קין לא היה הורג את הבל, הם היו נשארים לעולם אח של אח, מכאן ועד סוף התנ''ך. אילו רק קין היה מתנצל, לרגליו של הבל נופל. לא רק סליחה היה אומר ואת האבן קובר. העולם היה לגמרי אחר."

 אז זה מותר למשוררים ואסור להיסטוריונים. מה היה קורה אילו..

 

ובהקדמה לספר הנפלא הזה, כותבת נאוה סמל : "אברהם, שרה, דוד, מיכל, יוסף, אשת פוטיפר, קוהלת ומישאל ודמויות תנ''כיות נוספות מציצים בין דפי ספר הספרים בקריצה ובחיוך. התנ''כים הם בני אדם תוססים, מונעים מיצרים ומתשוקות, נתונים לגחמות, לתהפוכות הגורל, חוטאים ונידחים כמונו בדיוק."

זה בעצם אולי הדבר המיוחד באותו ספר שמדבר על העבר, אבל איננו מצייר את האנשים בעבר בציור יפה יותר. הוא מתאר אותם כבני אדם.

וזה מה שהיא אומרת. יש המון המון דברים שנכתבו על התנ''ך, והיא אומרת, "הכל קורה היום. או בלשונו של קהלת. 'אין חדש תחת השמש'". עכשיו על השירה הרומנטית שעוסקת בתנ''ך, מאיציק מאנגער ועד ברטולד ברכט.

הנה קראתי לכם שיר אחד שההיסטוריונים היו אומרים, לא, לא, לא, את זה אסור להגיד - מה היה קורה אילו. אבל למשוררים מותר. ואם כבר אנחנו מדברים, הנה, עוד שיר אחד שבחרתי, שבו שבו עוסקת נאוה בספר. והספר כולו מלא שירים ומלא סיפורים. אבל אני רוצה לקרוא לכם את השיר, האחרון שם.

"אני רוצה להיכנס לספר התנ''ך. לקרוא כל פסוק ישר במהופך. ולגלות את מה שנגזר ונחתך. לאתר את זה שסרח והודח. מי שהחבל סביבו כבר נכרך. ולומר לפרחח ולבלתי יוצלח, כמוני - כמוך, אתה לי אח. המבול הקודם כבר נשכח. כל המעידות אדוני סלח, תקשיב חבר לקול המבשר, גלגל החיים לא ישתפר. לעיתים הוא אף גרוע יותר. עולם ישן, עולם חדש. אדם לאדם הוא נחש. ואף כי גן עדן רחוק, מסתתר, אולי לא כדאי לוותר. כי דוד הנואף זה אני. לילית ההוללת והגר המנושלת ומיכל המתוסכלת, ושתי המעורטלת, פוטיפר שמוט איבר, עובדיה ממורמר ויוסף הנקמן, יעקב התחמן ועשיו הבכיין וקהלת ספקן. כולם זה אני, שלי הדיוקן. אני רוצה להיכנס לספר התנ''ך. פני עצמי משתקפות שם כך. לחיי החוטא, לחיי הנידח, כמוני - כמוך, אתה אח. זה בשבילי שיר מזמור לתנ''ך'."

 

שמואל שי, קול ישראל, התוכנית "שי לשבת" 14 נובמבר 2015

© All rights reserved to NAVA SEMEL 2017